lördag 20 februari 2010

respons från Amalgamskadefonden

Hej Marie,

Jag är ingen läkare själv men när jag för några år sedan diskuterade
lapptester med de främsta läkarna på amalgamområdet i Sverige,
berättade en av dem att det finns en uppenbar risk att man kan
stimulera igång allergiska reaktioner genom lapptest. Det kan alltså
vara så att man inte är allergisk mot ett visst ämne, men blir
allergisk genom att man utsätts för ämnet via lapptest. Man kan ju inte
bli allergisk mot något man inte har utsätts för.

Det finns en svensk professor som heter Jan A. Marcusson som är
professor i dermatvenerologi vid hudavdelningen på Haukeland
universitets Sykehus i Bergen i Norge som i sin forskning har kunnat
visa att det finns uppenbara risker med att lapptesterna initierar
allergier och dessutom kan förvärra dem.

Det finns alltså risker med lapptesterna, därför är det frågan om det
inte vore bättre att gå igenom ett Melisa-test. Där tar man istället
ett blodprov som sedan testas mot den tungmetall man misstänker att man
är allergisk emot. Melisa-testet är däremot inte vad jag känner till
någon vedertagen metod i Sverige. Metoden har också ifrågasatts av
vissa läkare. Men den skall enligt Anders Lindvall som var läkare och
ansvarig för Amalgamenheten i Uppsala, visa att något sker när
T-lymfocyterna kommer i kontakt med olika metaller. Många gånger får
man ett positivt svar med den här metoden, men den kan därmed inte visa
om man kliniskt sett är sjuk av en metall som T-lymfocyterna reagerar
mot.

Eftersom du blev så svårt sjuk av Pandemrix tror jag att det vore bra
om din professor börjar med att kontakta Jan A. Marcusson först för att
diskutera riskerna.

Sen kan man gott fråga sig vad du kommer ha för nytta av svaret från
ett lapptest. Du vet ju redan nu att du blev svårt sjuk och borde nog
rimligen avstå från vaccin med Tiomersal framöver.

Med vänlig hälsning
Thomas Karlsson

www.amalgamskadefonden.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar