torsdag 18 mars 2010

mellan mig och Läkmedelsverket, läs nerifrån

(mitt svar till Agneta, Läkemedelsverket)
Min allergolog utreder givetvis. Han tror att det rör sig om en cellmedierad reaktion, fördröjd som du skriver. Vi planerar hudtest med tiomersal. Dock är jag tveksam till att sätta ett ämne på huden som jag ev. blev sjuk av och fortfarande är. Kanske är det inte tiomersalen utan skvalen eller ? Vi vet inte. Och jag är rädd att jag kommer få dras med mina symtom mycket länge, det har redan gått 5 månader....
Det är UPPRÖRARANDE för mig och de andra jag fått kontakt med som har liknande långvaraiga reaktioner - att uppföljningen av oss inte har varit intressant från er sida. Vi tycker att vi borde vara HÖGINTRESSANTA! Eftersom vi blivit mycket sjuka av detta vaccin och fortfarande är sjuka. Det har gått månader sedan vi vaccinerades. En inskickad rapport säger ju ingenting om hur det gick efter rapporten skickades in! Det ÄR ju det som ska rapporteras oxå, eller hur, i rapporterna!?
Hur det gick för de som blev sjuka av vaccinet!
Jag har tidigare ifrågasatt er bedömning i rapportering ang att "alla med allergiska reaktioner återhämtade sig inom kort" Jag fick en allergisk reaktion, och har rapporterat min historira följande i tre rapporter. Jag återhämtades INTE INOM KORT. Ni lade till en formulering efter detta, att vissa fått betydande besvär eller något sådant. Jag är FORTFARANDE INTE ÅTERHÄMTAD.
Riktiga rapporter med uppföljning måste komma tillverkaren av Vaccinet till kännedom.
Eller är det INTE viktigt?
Om inte så undrar jag HUR ni ska kunna skriva tillförlitliga rapporter och VEM de skrivs för?
Marie Almquist

Från: Aust-Kettis Agneta
Skickat: den 18 mars 2010 12:22
Till: erikalmqvist@telia.com
Kopia: Szirmai Maria; Registrator
Ämne: konsumentrapport beträffande vaccination med Pandemrix

Hej,

Jag har tagit del av din rapport beträffande besvär av allergisk typ som uppkommit i tidsrelaterat samband med vaccination med Pandemrix 19/10/2009.

De omedelbara reaktioner som du beskriver är alla kända : svullnad vid injektionsstället, värk i armen, feber, utslag: Tung andning – orsakad av feber eller allergisk reaktion?

Uppenbarligen viss förbättring på antiallergisk behandling. I allmänhet brukar dock dessa reaktioner vara övergående inom förhållandevis kort tid.

Allergiska reaktioner av olika typer har rapporterats efter vaccination med Pandemrix i tämligen stor utsträckning. På vår hemsida finner du fortlöpande sammanställningar av alla biverkningar med c:a två veckors intervall och fram till 15 jan 2010. Där finner du också kommentarer till olika grupper av biverkningar, bl.a. allergiska reaktioner. En slutlig sammanställning av biverkningar/reaktioner under hela vaccinationsperioden är under utarbetande.

Man har sett en viss ökad frekvens av allergiska biverkningar hos individer, som har en känd allergisk benägenhet. Det finns också anmärkt i produkt resumén att vid känd allergi mot ägg skall man iaktta försiktighet vid vaccination, då de virus från vilka man framställer vaccinet har odlats på ägg.

Alla rapporterade biverkningar/reaktioner i samband med vaccinationen med Pandemrix har tagits på största allvar och bedömts beträffande möjligt samband. ”Gemensamma nämnare”, om sådana finns, skulle därför också kunna spåras vid genomgångarna av biverkningsrapporteringen men ingen säker utlösande faktor vid allergiska reaktioner kunnat närmare identifieras frånsett ägg.

Det är svårt att i ditt speciella fall göra en säker bedömning. Det framgår inte om rapporter skickats från sjukvården av dina behandlande läkare. Om det gäller en fördröjd allergisk reaktion torde ändå din allergolog, som specialist, kunna göra en fortsatt bedömning.

Med vänlig hälsning

Agneta Aust Kettis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar