tisdag 27 april 2010

det närmar sig...

Vi drabbade har hittills förnekats av LMV och sjukvården har i princip stått handfallen av okunskap inför våra biverkningar av vaccinet.

Inom närmsta veckorna kommer LMV med sin sammanställda rapport om Pandemrix.

Jag skulle föreslå att den börjar med en ursäkt för felbedömningar och nonchalans till alla de som utsatts för lidande i samband med vaccinationen och de som fått långvariga (bestående?) biverkningar. Och till de som kommer få biverkningar framöver...

Jo, det verkar tyvärr oxå finnas fall där misstänkta biverkningar i form av kraftig smärta kommit flera månader efter vaccinationen.

1 kommentar:

 1. Från dagens Text-tv

  "Influensavaccin bedöms vara säkert

  Sedan massvaccineringen av svenskarna
  mot svininfluensa inleddes har ungefär
  6,1 miljoner doser av vaccinet Pandem-
  rix använts, konstaterar Läkemedels-
  verket i sin slutliga sammanställning
  av misstänkta biverkningar.

  Verket har fått in närmare 4.400 rap-
  porter om biverkningar varav nästan
  tio procent klassas som allvarliga.

  Fram till den 16 april hade 27 döds-
  fall rapporterats, men de allra flesta
  kan inte kopplas till vaccineringen.
  I fyra fall kan dock ett samband inte
  uteslutas. Verket bedömer att säker-
  heten med vaccinet är betryggande."

  SvaraRadera