tisdag 13 april 2010

tiomersal, ilska och tacksamhet över internet

Läkemedelsverket resonerade antagligen "den lilla del av befolkningen som blir sjuka av vaccinet är ju bara en piss i Nilen i stora sammanhanget". Alltså försvinnande liten!

Om det nu var Tiomersal eller annat i vaccinet som skadat VÅRA kroppar återstår att se, men...

den lilla pissen har växt till en bäck
och fler små droppar strömmar hela tiden till


Som enskilda individer när vi drabbade kontaktat LM-verket i frågan så har Läkemedelsverket klargjort att de jobbar på gruppnivå.

Vi har fått besked om att det finns ingen grupp människor med de här kroniska symtomen efter vaccinet!??

Läkemedelsverket verkar alltså ha lite svårt att sortera de inkomna biverkningsrapporterna så de kan räkna genom de med liknande symtom.

Vilken tur att internet finns!!!

Är DU oxå drabbad - gå med i vår facebooksida
"livet efter sprutan!


/ MARIE ALMQUIST

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar