onsdag 23 februari 2011

Brev skickat till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet, även till de större neulogklinikerna runt om i Sverige.

2011-02-05

För kännedom om KRONISKA FÖLJDER efter vaccinationen med PANDEMRIX

Vi är många, både barn och vuxna som blivit kroniskt sjuka efter vaccinationen med Pandemrix. Personligen är min skada bedömd av Läkemedelsförsäkringen. Ersättning har utgått för ”sveda och värk” under den akuta sjukdomstiden. Jag är fortfarande inte återhämtad.

Läkemedelsförsäkringen Crawford & Company (tidigare Zurich) planerar uppföljning av mitt ärende under våren 2011.

Läkemedelsverket, planerar ingen uppföljning av mig.

Inte heller planerar LMV uppföljning av de många andra som drabbats av långvariga biverkningar/skador efter vaccinationen. Med undantag de barn där sambandet narkolepsi – Pandemrix utreds.

Vi är flera vaccinsjuka som fick klara besked våren 2010 via telefon och mejl av LMV - att detta verk inte kan göra något för oss, det är upp till våra behandlande läkare att ta hand om oss. Detta trots att vi fortfarande var sjuka ett halvår efter vaccinationen. Inget uppföljande intresse då och inte heller nu dagens datum.

Mitt fall är inte med i den offentliga statistiken som långvarig biverkan trots tre uppdaterade inskickade konsumentrapporter av mig själv och även en rapport från min läkare med bifogade journalkopior.

Det stod i LMVs offentliga biverkningsrapporter att alla med allergiska reaktioner återhämtat sig inom kort. Då behandlades jag fortfarande med kortison och hög dos antihistamin och var allt annat än återhämtad. Jag var fortfarande sjuk med både immunologiska och neurologiska symtom.

Därför startade jag en blogg http://liveteftersprutan.blogspot.com.

Jag misstänkte att andra som drabbats av biverkningar också undrade om det fanns fler drabbade. Vi blev ganska snart en grupp personer med liknande symtom efter vaccinationen med Pandemrix.

Vi startade tillsammans en sluten facebookgrupp, där vi nu är 50 medlemmar med liknande kroniska vaccinationsskador. Alla drabbade jag haft/har kontakt med är inte med i denna grupp.

Ur loggen på vår gruppsida Livet efter sprutan när vi diskuterar huruvida LMV känner till hur många som drabbats av neurologiska reaktioner:

Klart att LMV vet om att det finns andra biverkningar än Narkolepsi! De har ju fått in 769 inrapporterade fall med neurologiska reaktioner- från sjukvården! Det står i den slutliga rapporten ifrån LMV, under perioden okt.2009 till april 2010. Där står ALLA VÅRA symtom, som de ansåg var något mer än väntat! LMV har sopat det här under mattan. Tro inte att de inte vet, för det gör de. Har ni inte läst den avslutande sammanställningen från LMV. Jag har den, min syster skrev ut den åt mig när jag låg inlagd i maj. Den blev klar då! Kram"

Alltså 769 med neurologiska reaktioner och ca 50 av dessa gör LMV nu en sen utredning kring efter påtryckning från föräldrar och media. LMV har ingen aning om hur de andra 719 drabbade personerna mår/mådde varken idag feb 2011 eller i maj 2010 då rapporten skrevs.

Eftersom LMV inte sammanställt inrapporterade biverkningar på ett tydligt sätt och informerat läkare på barnmottagningar och vårdcentraler har många läkare inte kunnat koppla sambandet mellan biverkningar/skador av vaccinet och Pandemrix.

Vi som sjuka av vaccinet har upptagit en hel del av sjukvårdens resurser, vi är undersökta av specialister inom sjukvårdens många områden. Men gemensamt – man hittar inte vilken sjukdom som drabbat oss.

Det verkar alltså inte gå att ställa sjukdomsdiagnos på många av oss drabbade, med undantag de personer som fått narkolepsi. Många av våra tillstånd platsar alltså inte under de neurologiska/immunologiska diagnoser som finns att tillgå för läkarna.

En diagnos verkar vara förutsättning för att få ekonomisk ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Ur loggen på vår gruppsida livet efter sprutan när vi diskuterar ersättning:

”Hej dessa neurologiska reaktioner som vi drabbats av kommer inte att kunna erkännas av skadeförs. Allt måste kunna bevisas genom påvisad neurologisk sjukdom, det räcker inte med neurologisk reaktion! Det angav läkemedelsförs. som skäl! Trots att mitt är erkänt som biverkan av biverksenheten i Uppsala och infört i registret SWEDIS och WHO:s internationella biverkningsregister! Fortsatt utredning av mig pågår än.”

Min egen diagnos är kronisk urtikaria, och den diagnosen innefattar inte ens hälften av de symtom jag haft och fortfarande har rester av (muskelsvaghet, trötthet/matthet, pirrningar, stickningar, känselbortfall, raynauds fenomen, övriga cirkulationsstörningar, synproblem, ömma lymfkörtlar mm).

Kunskapen inom sjukvården om vaccinskador verkar vara obefintlig.

Vem har ansvaret för det?

Läkemedelsverket borde därför granskas var gäller hantering av de inkomna biverknings­rapporterna, både från sjukvården och de från konsumenter. Vi i gruppen påstår att viktig information om inrapporterade biverkningar är undanhållen från allmänheten och sjukvården.

Många av oss drabbade har pga brister inom LMV fått ett bemötande från sjukvården som är under all kritik. Läs biverkningsberättelserna som följer.

Marie Almquist/ gruppen ”livet efter sprutan”

1 kommentar:

  1. Hej!
    Mitt namn är Jasminka och jag är 40 år. Tog influensevaccin 2009 i november. Strax efter började jag må konstigt och en massa olika symptom började träda fram. Trötthet , svullna körtlar samt urtikaria. Efter några vändor på vårdcentralen, akut mottagningen, allergiomtagningen, privat läkaren och till slut reumatologiska mottagningen fick jag slutligen min diagnos. HUVS dvs Hypokomplementär urtekariel vaskulits syndrom . En kronisk reumatisk autoimmun systemsjukdom. Väldigt ovanligt! Idag medicinerar jag och mår så där. Jag ser sambandet med pandemrix och vill anmäla det till Läkemedelsförsäkringen nu när jag har mer ork. Ser att det är rätt så många med andra biverkningar än narkolepsi. Om du vill så hör gärna av dig Jasmin_a70@hotmail.com

    SvaraRadera