fredag 10 juni 2011

Svar från Ingemar Persson på Läkemedelsverket

Bästa Marie Almquist

Här följer kompletterande uppgifter som svar till ditt senaste brev.

Läkemedelsverket har inte ett fullständigt underlag att lämna uppgift om antal rapporter om kroniska biverkningar eftersom, som också framgår av tidigare brevsvar, sjukvårdens rapporter lämnats en gång och därför inte speglar ett kroniskt förlopp. Konsumentrapporterna innehåller heller inte i regel sådan information.

Ett antal fall med mer långvariga biverkningar har rapporterats i en första rapport och ingår i redovisningen. Detta finns nämnt i den senaste redovisningen från Läkemedelsverket som publiceras på hemsidan den 9/6.

Som nämnt i tidigare brev redovisas i våra sammanställningar av biverkningar på gruppnivå, enskilda rapporter redovisas ej. Alla rapporter har därvid hanterats på samma sätt.

I en särskild studie, där vi jämförde över en miljon vaccinerade med ungefär lika många ovaccinerade person i Stockholm, fanns en liten överrisk för just ansiktsnervförlamning och parestesi. Dessa två tillstånd var vanligare hos vaccinerade personer som tillhörde medicinisk riskgrupper (de som rekommenderades bli vaccinerade tidigt) men inte hos de helt friska personer som vaccinerades. Det är endast om Du har varit boende i Stockholm och fått dessa tillstånd som du kan vara med i denna registerstudie.

Läkemedelsverket planerar ytterligare en uppföljningsstudie av detta slag och i en större del av landet, då för att mer i detalj kunna utreda om vaccination med Pandemrix lett till en ökad risk för neurologiska och immunrelaterade sjukdomstillstånd.

Med bästa hälsningar

Ingemar Persson


OBS på sista stycket i Ingemars mejl:

"Läkemedelsverket planerar ytterligare en uppföljningsstudie av detta slag och i en större del av landet, då för att mer i detalj kunna utreda om vaccination med Pandemrix lett till en ökad risk för neurologiska och immunrelaterade sjukdomstillstånd."

Då finns det alltså en motvillig misstanke från LMVs sida om ökad risk för neuorologiska och immunrelaterade sjukdomstillstånd efter vaccinationen med Pandemrix. Just det som vi som drabbade vetat hela tiden...

Vad jag kan se nämns inte planerade uppföljningsstudien i senaste sammanställningen över inrapporterade biverkningar. Märkligt, varför skrivs inte detta ut?

http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Inrapporterade-biverkningar-av-Pandemrix-april-december-2010/

5 kommentarer:

 1. Tycker också det är märkligt att inte alla inrapporterade neurologiska biverkningar anges, utan bara de inrapporterade konsumentrapporterna, som redovisas i stapeln. Fast man ser tydligt att de är flest även denna gång! Även de inrapporterade biverkningarna från sjukvården skulle varit med. Anser också att de ska visa hela sammanställningen , så man får överblick på hur många biverkningar som faktiskt inrapporterats, ända från oktober 2009 fram tills den nya sammanställningen släpptes! Blir siffrorna skrämmande höga då? Ser det bättre ut när de redovisas var för sig? Mycket märkligt tycker jag!

  SvaraRadera
 2. Den utökade planerade studien angående immunologiska samt neurologiska reaktioner, utöver den studien som redan gjorts i Stockholm, kommer att ske i redan utvalda län. Detta har läkemedelsverket upplyst om tidigare.Det ger tyvärr inte en helhetsbild över hur många som drabbats i hela landet.

  SvaraRadera
 3. Hur har LMV gått tillväga när de valt ut vilka län som ska ingå i studien? Det är jag nyfiken på och hur ska denna studie gå till väga? Av Läkemedelsverkets senaste sammanställning framgår ju klart att verket har svårt att få en uppfattning om konsumentrapporterna, kommer även dessa i de utvalda länen att ingå i studien. För en rättvis bild borde koonsumentrapporter verkligen följas upp. Detta eftersom vi i vår grupp med drabbade vet att flera av våra läkare inte anmält biverkningar pga att de tror att de måste säkerställa sambandet med vaccinet -innan de anmäler eller att de helt enkelt inte hinner och orkar med att rapportera - eller att de är så dåligt utbildade och informerade om vacciner att de faktiskt inte tror på att man kan bli skadad av ett vaccin.

  SvaraRadera
 4. Men, Läkemedelsverket kan ju inte bara välja ut vissa län som ska ingå i deras studie, hur vore det om dom tittade på ALLA som blivit sjuka i ALLA län ist!!!! det är ju det enda sättet att se hur många sjuka det blivit,oavsett var man bor, Bor man då i ett län, där det inte har visat sig att många blev sjuka av vaccinet, då bedöms det alltså att det inte är nån fara, man kan väl för f-n inte rå för var man bor, och om man blivit sjuk, nu är det dags att ni vaknar LÄKEMEDELSVERKET!!!!!!

  SvaraRadera
 5. Angående de inrapporterade biverkningarna så talar siffrorna för sig själva! Det räcker med att ha en överblick på den första, samt andra sammanställningen LMV gjort, så ser man att de neurologiska reaktionerna från nervsystemet är flest, förutom de biverkningar som kom i direkt anslutning till vaccinationen! Hur kan då LMV uttala sig om att de såg INGEN annan anhopning av biverkningar förutom i narkolepsifallen!!?? Jag kommer aldrig att förstå detta när siffrorna VISAR på det! Läkemedelsverket försöker med alla medel trolla bort dessa siffror genom att dela upp dem,samt även dela upp konsumentrapporter från rapporter inskickade av sjukvården. De förminskar även narkolepsifallen . Sist läste jag att det var 101 st. narkolepsidrabbade av Pandemrix. Enligt LMV en handfull inrapporterade från sjukvård, samt 20 konsumentrapporter, det förskönas och förminskas och trollas med siffror! Bättre att göra rätt! Gör en ordentlig sammanställning över alla inrapporterade biverkningar både från sjukvård och konsumentrapporter, från första inrapporterade fallet till den sista...När det gäller den utökande studien : Se till hela landet, titta även över gränserna...

  SvaraRadera