måndag 4 juli 2011

Svinvaccination - autoimmun reaktion - Narkolepsi, Reumatism, AIH, ME, ALS, Alopeci mm....

NARKOLEPSI enligt Wikipedia

Narkolepsi, av grekiskans νάρκη (narke) med betydelsen sömn eller avdomning, och λήψης (lepsis), med betydelsen anfall, är en ovanlig hjärnsjukdom som kännetecknas av obetvingliga, dagliga sömnattacker med REM-sömn, och ofta även attacker med nedsatt muskeltonus (ofrivillig avslappning i skelettmuskulaturen) i samband med sinnesrörelse, så kallad kataplexi. Till detta kan även komma hallucinationer i samband med insomnande eller uppvaknande och sömnparalys, det vill säga en övergående förlamning i skelettmuskulaturen i samband med insomnande eller uppvaknande.

Sjukdomen är livslång men förkortar inte livslängden, och med undantag för enstaka fallrapporter där behandling med antikroppar alldeles i samband med insjuknandet har kunnat påverka sjukdomsförloppet i positiv riktning utgörs behandlingen av läkemedel som dämpar symptomen.

Narkolepsi orsakas av att en grupp nervceller i hjärnan som är inblandade i regleringen av sömn och vakenhet går under, troligen beroende på att kroppens eget immunförsvar angriper dessa celler i en så kallad autoimmun reaktion.

Forskning om narkolepsi bedrivs dels rörande de grundläggande sjukdomsmekanismerna och dels rörande utveckling av nya mediciner. Diagnosen ställs på sjukhistorien, blod- och likvorprover samt efter utredning på sömnlaboratorium. Narkolepsi kallas ibland felaktigt för sömnsjuka, men det är en annan sjukdom; Trypanosomiasis, som endast förekommer i Afrika.

1 kommentar:

  1. Tyvärr fattades beslut om att godkänna detta vaccin alldeles för snabbt, utan att vaccinet var tillräckligt beprövat. Nu ser man resultatet av detta, genom alla hemska biverkningar! Hoppas myndigheterna tar till sig, och lär sig något av detta, till nästa gång massvaccinering ska ske. Nu blev priset alldeles för högt för de vaccinskadade, som fått sina liv förstörda!

    SvaraRadera