fredag 2 september 2011

Kina hade fel!

"Arvsanlag och vaccin ökar risken. Antikroppsundersökningarna visar också att mindre än 10 procent av de vaccinerade barn och unga som har insjuknat i narkolepsi hade haft svininfluensa. Därmed drar forskarna slutsatsen att själva svininfluensan inte verkar spela en betydande roll i uppkomsten av narkolepsi, något som kinesiska forskningsresultat har gett en antydan om. "

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=224338