fredag 2 september 2011

Kina hade fel!

"Arvsanlag och vaccin ökar risken. Antikroppsundersökningarna visar också att mindre än 10 procent av de vaccinerade barn och unga som har insjuknat i narkolepsi hade haft svininfluensa. Därmed drar forskarna slutsatsen att själva svininfluensan inte verkar spela en betydande roll i uppkomsten av narkolepsi, något som kinesiska forskningsresultat har gett en antydan om. "

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=224338

1 kommentar:

  1. Enligt den Finska studien har de kommit fram till detta resultat, bl.a antikroppsbildning mot Skvalen, det kommenterar läkemedelsverket såhär! / Uppgifter i pressmeddelandet om antikroppsbildning mot adjuvanset i vaccinet och mot H1N1-viruset kan Läkemedelsverket i nuläget inte kommentera eftersom det vetenskapliga underlaget precis har presenterats./ Forskning har tydligen bedrivits i Finland om samband! Här i Sverige fick min läkare till svar från Läkemedelsverket angående test på om jag bildar antikroppar mot Skvalen, att här i Sverige finns inget laboratorium som kan utföra detta! När finns det att genomföra Läkemedelsverk? Jag kräver att få ta det testet!

    SvaraRadera