måndag 5 december 2011

Mitt uttalalande till media ang. vår gruppanmälan till Socialstyrelsen.

inte läst anmälan?

Jag vaccinerade mig med Pandemrix som kommunal omsorgspersonal i oktober 2009. Jag fick

en kraftig allergisk systemreaktion och även neurologiska biverkningar av vaccinet.

Jag behandlade med hög dos kortison som sedan trappades ner under två månader.
Samtidigt fick jag oxå hög dos med allergimedicin. Jag behövde långt mer än
"normaldos" allergimedicin för att behandla allergireaktionen mot vaccinet. Jag behöver fortfarande medicin.

När jag kontaktade Läkemedelsverket angående min reaktion
- så trodde LMV inte att den berodde på vaccinet!

Jag och distriktsläkaren såg vaccinet som en uppenbar orsak. Hudrodnaden

var som allra värst på vaccinerad axel och utgick sedan därifrån över hela kroppen. Stickningar
pirrningar och domningar var tydligast på vaccinerad sida av kroppen. Dessa symtom ville Läkemedels-
verket inte alls koppla till vaccinet, utan LMV trodde att något annat tillstött.

Det var omöjligt att få Läkemedelsverket att förstå att det som drabbat mig var kopplat till
vaccinet. Min långvariga reaktion ville LMV inte ta med i offentlig biverkningsrapportering.
LMV skrev i offentlig rapportering efter årskiftet att alla med allergiska reaktioner

återhämtat sig inom kort! Vilket jag var ett bevis på att så inte var fallet. Jag var inte
alls återhämtad - och detta var inrapporterat till Läkemedelsverket.

Eftersom jag inte fick några svar eller erkännanden från Läkemedelsverket så startade
jag en blogg "Livet efter sprutan"
i jan 2010.
Syftet var att se om det fanns andra
som fått biverkningar av vaccinet.
Det visade sig snart att jag inte var ensam om att blivit
kraftigt sjuk av vaccinet.
De
t fanns många andra som drabbats av liknande reaktioner som mig efter vaccinationen
och de hade heller inte tillfrisknat.

Vi blev en grupp vaccinskadade som startade en sluten facebookgrupp med samma namn
som bloggen, Livet efter sprutan. Gruppen betyder mycket för oss och den växer fortfarande.
Nya medlemmar tillkommer men inte i samma takt som tidigare.
Gruppen ger oss möjlighet att dela erfarenheter och stötta varandra.

De flesta av oss i gruppen har den gemensamma erfarenheten att sjukvården stått handfallen
och frågande
inför det som drabbat oss.


Därför har vi gjort en anmälan till Socialstyrelsen.

Vi i gruppen har som mål:

- att vi drabbade ska få en diagnos kopplad till vaccinet
- att vi ska få vård för våra skador
- att vi ska erkännas av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
- att vi ska få ersättning för våra skador

Alla doser av Pandemrix är tillbakadragna och ingen vaccineras med Pandemrix längre.
Vaccinet har numer en officiell åldersgräns på 20 år (Obs se länk nederst), men de läkare
jag pratat med menar att man inte ger det till någon. Det anses alldeles för riskfyllt.
För två år sedan gav man det till alla från 6-månaders ålder.

Finns ändringar i Pandemrix produktinformation, bla åldersgränsen höjd till 20 år.
Klicka här för att läsa mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar