fredag 16 mars 2012

E-M skriver om biverkningarna efter vaccinationen med Pandemrix


Min sjukresa

I december 2009 fick jag utslag och klåda, först på ena benet och sedan på det andra också.

Använde Dipodium utan resultat och sökte därefter VC i mitten av februari 2010 - fick salva

Daktacort. Nu hade det börjat bränna i hela kroppen och sticka som elektricitet i händer och

fötter - salvan hjälpte inte.


Februari 2010

Åter ett besök på VC, nu med utslag på armar och längs med ryggraden. Fick Atarax. Jag

klagade att det brände i hela kroppen och fick svaret ¨man kan uppleva det så¨. Nu är det en

helveteseld. Ringer åter VC för besök nr 3 och jag klagar om att det är en helveteseld i hela

kroppen och även denna gång fick jag svaret ¨man kan uppleva det så¨.

Får en akuttid till hud på US och de tar prov för lichen ruben planus. Jag förklarar åter hur det

bränner i hela kroppen och även här blir åter svaret ¨man kan uppleva det så¨.

April 2010

Tre dagar senare ringer jag hud och säger att det är outhärdligt, har inte sovit på månader.

Sjuksköterskan säger att de inget kan göra. Jag står nu inte ut och åker till akuten där de

säger ¨vi kan här inget göra¨ utan de ber mig vända mig till min VC. Får dock träffa en läkare

på US-akuten som blir min ängel. Jag läggs in på endokrinavd och även här har jag en

underbar läkare.Prover och röntgen kan inte påvisa några fel utan får åka hem efter 5dgr och

har fått sömntablett plus Atarax. Frågar vart jag skall vända mig om jag inte står ut och svaret

blir akuten.

Maj 2010

Klarar mig ett par veckor och sedan härdar jag inte ut längre utan åker till akuten. Sköterskans

ord lyder : ¨Ni ska till VC, ni får stanna om ni vill, men ni kan bli sittande i väntrummet i

12 timmar¨ Efter en timma får jag träffa en neurolog, får remissen B-vitamin plus Gabarpentin

- trappa upp till 1x3 plus Tryptisol 2x25mg.

Det är fortfarande helvetiskt. Telefonkontakt med samma läkare på neurologen och jag blir

ombedd att öka dosen Gabarpentin till 2x3.

Juli 2010

Fortfarande outhärdligt och ingen bättring. Åter telefonkontakt - öka till 3x3 Gaparpentin. Nu

blir jag bättre! Har bara symptom ca 1 timma innan det är dags för ny dos medicin. Har en tid

för EMG- och ENEG-undersökning. Efter det ett brev från neurologläkaren att undersökningen

inte visade på någon neurologisk sjukdom och att någon mer uppföljning inte behövdes!?

Nov 2010

Vänder mig åter till VC för att se hur jag skall fortsätta min medicinering enl. ovan eller göra

någon förändring. VC anser inte att detta ligger ¨ på deras bord¨ utan skickar en remiss

tillbaka till neurologen.

Dec 2010

Får en tid på neurologen som säger att vi EJ behöver träffas utan kan talas vid per telefon.


Februari 2011

Utan att informera mig har neurologläkaren skrivit remiss till smärtkliniken. Blir dock jätteglad

- kanske det går att komma vidare med mitt lidande och få klarhet om orsaken. Före besöket

fårjag svara på en enkät ca 200 frågor.

Det visar sig att det inte är psykiskt betingat, men smärtklinikläkaren har ingen förklaring.

Endera kan det vara svininfluensavaccinet eller borelia (Hon skall - om jag vill - tala med sin

man som varit neurolog i 30år om han kan förstå). Får träffa smärtläkaren igen och vi är

överens om att försöka trappa ner på Gabarpentinet och i stället öka på dosen Tryptisol. Blir

lycklig när jag lyckats trappa ner Gabarpentinet till 1x3, men nu blir besvären värre och det

går inte bättre än att jag måste öka dosen igen. Ringer till smärtläkaren och blir upplyst av

receptionen att läkaren lämnat över ärendet till VC........... Vänder mig till VC och de säger

att det är smärtläkaren som skall följa upp medicineringen de satt upp på mig.

Ringer då åter smärtkliniken och får en telefontid vilket resulterar i att hon skall vända sig till

neurologen. Får därefter ett brev från neurologen att hon överfört mig till VC.

Har trappat upp mina doser till 5x Gaparpentin plus 50mg Tryptisol, men är aldrig utan besvär

utan lider fortfarande väldigt mycket.

Har själv varit inne på (redan innan skriverierna om följdverkningar så som narkolepsi) att det

kan vara svininfluensavaccinet.


Det är fruktansvärt djävulskt i min kropp. Kom som en explosion och nu är vi i oktober 2 år

senare. Står snart inte ut längre. Detta är inget liv som man orkar med om det inte finns någon

hjälp.

Februari 2012

Det är fortfarande lika djävulskt i hela kroppen.

Har flera gånger försökt minska på medicinen, men det blir

genast sämre.

I sjukvården har jag bara bollats fram och tillbaka. Ingen tar

något ansvar.

Jag har anmält detta till läkemedelsverket 7/2 2012 och har

själv satt diagnos: BIVERKNING AV SVININFLUENSAVACCINET.

Det skall göras en utvärdering i några utvalda landsting om

biverkningar av svininfluensasprutan, men vad blir det för rättvist

resultat då läkare och övriga ansvariga EJ sätter denna diagnos

på många av oss drabbade?

/En fortfarande hårt drabbad medmänniska

1 kommentar:

  1. Förstår hur du har det! Har själv dessa hemska brännande smärtor överallt,även i ansiktet. Du skriver att det kändes som en explosion när det bröt ut,instämmer,för mig kändes det som om varenda cell i hela kroppen detonerade!Har haft dessa symtom med början 5 dagar efter jag tog vaccinet. Har legat inlagd på neurologavdelning och gjort det mesta i utredningsväg utan att läkarna kunnat ställa diagnos,på dessa hemska brännande smärtor. De kallar det parestesier,men det är mycket värre än det,och jag är drabbad överallt. Har i dagsläget begärt att få göra muskelbiopsi för att se om de allra finaste nervtrådarna drabbats. Det syns inte på ENG och EMG,och inväntar nu svar på om jag kommer att få genomgå det. Styrkekramar från mig!

    SvaraRadera