onsdag 25 april 2012

Ytterligare person drabbad av ALS-bulbär kopplat till Pandemrix

Hej! Har läst artiklarna om sjuk efter Pandemrix och det stämmer helt in på min svägerska
Har en svägerska som insjuknade våren 2010, ungefär 5 månader efter hon fått svininfluensavaccinet, det började med att hon fick en massa oförklarliga symtom bla blev hon hes, fick talsvårigheter, helt orkeslös.
Och sedan dess har hon vandrat in och ut i sjukvården och fått ett flertal diagnoser först Stroke, sedan Neuroborrelios, sedan svår Kol så att hon måste vara kopplad till syrgas 16 timmar om dygnet.Och nu i april fick hon diagnosen långt framskriden ALS Bulbär, idag kan hon bara äta timbalkost,inte tala och hon har många andra besvär.
Hon har fått en dåligt bemötande av sjukvården
Har läst om veteranerna från Gulfkriget där ett stort antal soladater vaccinerades med ett vaccin där adjuvans [skvalen ingår , de har blivit sjuka i av ASL.


http://liveteftersprutan.blogspot.se/2011/02/asa-fick-als-efter-vaccineringen-med.html 

Kommentar av Anonym för Livet efter sprutan, -PANDEMRIX! den 25 april 2012 09:28

tisdag 24 april 2012

Ett ljus i mörkret, inlägg skrivet av Ann-Christin Fransson


Ett ljus i mörkret , jag har upplevt förbättringar med hjälp av terapeut i Bio-magnetism Jörgen Svensson i Malmö vad det gäller  biverkningarna efter sprutan.
 
1: Min mun var lite sned i vä. mungipa, detta har försvunnit
 
2. Hade svårt o svälja och som var den tunga biten, detta går bättre och svälja-, tidigare fick jag använda en pipmugg för att dricka, nu kan jag dricka ur vanligt glas igen. Jag kan t o m ta mej ett litet glas vin, detta har jag inte kunnat tidigare p g a syran i vinet.
 
3. Tidigare hängde min underläpp, nu kan jag stänga munnen, nu kan jag hålla den stängd ganska länge, detta underlättar ju för mitt saliv också som rann hela tiden innan.
 
Så det går framåt för mej  tack vare denna metod.
 
Med vänliga hälsningar Ann-Christin Fransson

måndag 16 april 2012

Osteonekros pga Pandemrix


"I det senaste pandemisk influensa A-(H1N1) v-2009 vaccinationskampanj har adjuvans vaccin använts på grund av deras antigen-sparande effekt.

Här beskriver vi en vuxen kvinnlig patient som var vaccinerades med en AS03 adjuvanterat split-virus vaccinet sprutas in i vänster arm. Hon upplevde en långvarig och smärtsam lokal reaktion under 4 veckor. Under denna tid skiftade ihållande förlamande smärta i vänster axel.

Magnetisk resonanstomografi (MRT) vid injektionsstället upptäcks atraumatisk humerushuvudet osteonekros i samband med bursit i rotatorkuffen regionen. Klinisk och laboratorieundersökning visade ingen annan bakomliggande sjukdom. Använda analgetiska medicinering och sjukgymnastik, vila smärta eftergift helt och hållet inom de följande 14 veckorna. Smärta vid ansträngning minskat under de följande 6 månaderna.

Atraumatisk osteonekros, en relativt sällsynt sjukdom som initialt uppvisar ospecifika kliniska symptom, har aldrig satts i samband med parenteral influensavaccination. Även om tillgängliga data inte kan fastställa ett orsakssamband, vår patientens kliniska förlopp - med en kontinuerlig övergång från ökade lokala efter vaccination reaktioner mot symptom på en allvarlig ansats lesion med osteonekros - väcker frågan om en patogen länk. Med tanke på vaskulära patogenesen av osteonekros, hypotes vi att vår patientens förbättrade lokala immunologisk reaktion kan ha lett till regionala vaskulit som orsak till benförstöring. Som milda former av osteonekros kan ha undgått tidigare klinisk uppmärksamhet, är det syftet med vår rapport för att öka medvetenheten om detta exceptionella händelsen som en möjlig bieffekt av parenteral adjuvans vaccination."
www.ncbi.nlm.nih.gov