måndag 16 april 2012

Osteonekros pga Pandemrix


"I det senaste pandemisk influensa A-(H1N1) v-2009 vaccinationskampanj har adjuvans vaccin använts på grund av deras antigen-sparande effekt.

Här beskriver vi en vuxen kvinnlig patient som var vaccinerades med en AS03 adjuvanterat split-virus vaccinet sprutas in i vänster arm. Hon upplevde en långvarig och smärtsam lokal reaktion under 4 veckor. Under denna tid skiftade ihållande förlamande smärta i vänster axel.

Magnetisk resonanstomografi (MRT) vid injektionsstället upptäcks atraumatisk humerushuvudet osteonekros i samband med bursit i rotatorkuffen regionen. Klinisk och laboratorieundersökning visade ingen annan bakomliggande sjukdom. Använda analgetiska medicinering och sjukgymnastik, vila smärta eftergift helt och hållet inom de följande 14 veckorna. Smärta vid ansträngning minskat under de följande 6 månaderna.

Atraumatisk osteonekros, en relativt sällsynt sjukdom som initialt uppvisar ospecifika kliniska symptom, har aldrig satts i samband med parenteral influensavaccination. Även om tillgängliga data inte kan fastställa ett orsakssamband, vår patientens kliniska förlopp - med en kontinuerlig övergång från ökade lokala efter vaccination reaktioner mot symptom på en allvarlig ansats lesion med osteonekros - väcker frågan om en patogen länk. Med tanke på vaskulära patogenesen av osteonekros, hypotes vi att vår patientens förbättrade lokala immunologisk reaktion kan ha lett till regionala vaskulit som orsak till benförstöring. Som milda former av osteonekros kan ha undgått tidigare klinisk uppmärksamhet, är det syftet med vår rapport för att öka medvetenheten om detta exceptionella händelsen som en möjlig bieffekt av parenteral adjuvans vaccination."
www.ncbi.nlm.nih.gov

2 kommentarer:

  1. Artikeln är en pinsam kombination av medicinskt fikonspråk och usel svenska.
    Vad har smörjan på den här tråden att göra?

    SvaraRadera
  2. Usel svenska må så vara men det är ju översättningsprogrammets orsak och inte författarnas. Artikeln får var med här på bloggen eftersom den berör en av oss som drabbats av Pandemrix.

    SvaraRadera