måndag 10 december 2012

Ytterligare vuxen med Narkolepsi efter vaccinationen med Pandemrix

Hej,

Söndagen den 1 november fick jag som förturspatient (skickad av lungmottagningen) min vaccination vilket jag bittert ångrar.

Jag fick stora sömnsvårigheter, med sömnlöshet och onormal trötthet dagtid med plötsliga insomningar, koncentrationssvårigheter och försämrat närminne. Svårt att komma ihåg namn på personer i min omgivning. Min tidigare konstaterade fibromyalgi försämrades radikalt. Jag blev deprimerad och mindre socialt aktiv. Mitt jobb som jag älskat klarade jag inte längre av utan blev sjukskriven i allt längre perioder. Jag skickades till olika undersökningar med olika diagnoser.

Våren 2012 föll alla bitar på plats efter en sömnutredning och andra utredningar kunde man konstatera att jag drabbats av narkolepsi. Jag är nu helt sjukskriven. Jag behandlas med ett amfetamin preparat för att öka min vakenhetsgrad dagtid.

Man talar i massmedia endast om barn och ungdomar som drabbats. Vi som är vuxna och äldre har många gånger blivit sjukskrivna med olika diagnoser för läkarna har inte förstått vad det handlade om och inte vi själva heller förrän man börjar titta lite i bakspegeln, när startade det hela o.s.v. Det enda man kan hoppas på är att myndigheterna tar sitt ansvar även för oss som är äldre.

/vill vara anonym

lördag 1 december 2012

Pandemrix en medicinsk tradegedi enligt Göran Stiernstedt chef på SKL

Det som skett i spåren av svininfluensavaccinationen är en medicinsk tragedi, säger Göran Stiernstedt, chef på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Stiernstedt anlitades som expert i samband med beslutet om massvaccineringen med Pandemrix 2009.

http://vaccin.me/2012/11/30/over-700-fall-av-narkolepsi-en-medicinsk-tragedi/

Vaccinregister dröjer trots narkolepsilarmet

http://www.svt.se/nyheter/sverige/vaccinregister-drojer-trots-narkolepsilarm