fredag 19 april 2013

2009: Läkemedelsverket försvarar höga dosen squalen "nyttan överstiger risker".


Hej Marie.
Först står det vi skrev till läkemedelsverket och nederst står svaret 
från läkemedelsverket.
Det är min man Peter som har sent det men det är mitt initiativ.
Du får publicera det om du vill och jag vill inte vara anonym. 
 
Jag oroade mig för antikroppar mot skvalen.
Vi har skvalen naturligt i kroppen och det är inte farligt. Det är 
antikroppar mot skvalen som är farliga och det kan man börja bilda när en 
stor mängd skvalen sprutas in i kroppen.
Men det tar många år innan man gör det.
Jag trodde inte att så många skulle bli sjuka så snart efter vaccinationen.
 
Jag jobbar på en vårdcentral och jag ser att det tas många flera reumatiska 
prover på unga nu.
Och jag tänker är det pga. vaccinationen att dessa unga får reumatiska 
problem?
 

Vänliga hälsningar från
Minni.


Från: noreply@mpa.se [mailto:noreply@mpa.se]
Skickat: den 10 september 2009 12:50
Till: Registrator 
Kopia: pe.dahlen@telia.com
Ämne: E-post via "Kontakta oss" - Vaccin mot H1N1


Har några frågor om vaccinet som tas fram mot svininfluensan. Det lär
innehålla 10mg Skvalen vilket har diskuterats flitigt på nätet, finns det
någon fakta från Socialstyrelsen angående detta? Vill såklart veta hur stora
riskerna är för mig och min familj. Men också om det finns underlag som inte
har framkommit, som visar att riskerna är mindre än de som nu diskuteras,
vill ju så klart också kunna bli vaccinerad.

Vaccinet lär innehålla 10mg Skvalen och tester som utförs har varit med 3µg
Skvalen, har ni annan erfarenhet från andra vacciner att ökning av Skvalen
med 3000x inte har några framtida biverkningar?

Även om det inte är fullt bevisat, så finns det i all fall en oro i USA om
att använda av Skvalen i vaccin, har för mig att detta nu är förbjudet i USA
efter eventuella biverkningar som det lär ha haft av vaccinet. Har ni någon
information hur stora mängder Skvalen som det var i den Vaccin som USA
använde i bl.a Gulfkriget.

MVH
Minni o Peter DahlénFrån: Registrator [mailto:Registrator@mpa.se]
Skickat: den 16 september 2009 17:42
Till: 'pe.dahlen@telia.com'
Ämne: VB: IHS 2911:2009/512751 VB: E-post via "Kontakta oss" - Vaccin mot
H1N1

Hej

I Pandemrix, det vaccin som kommer att användas för vaccinering mot
influensa H1N1 i Sverige ingår den kroppsegna substansen Skvalen. Skvalen
ingår i adjuvans, en tillsats till vaccinet som skall bidra till ett
starkare immunsvar.

Skvalen som s.k. adjuvant har diskuterats inklusive möjligheten att
injektioner med vaccin innehållande skvalen skulle ge upphov till
antikroppar mot naturligt skvalen. Senare tids forskning har visat att
antikroppar mot skvalen finns naturligt hos en stor del hos befolkningen och
att vaccination med vaccin innehållande skvalen inte ökar mängden
antikroppar.

http://www.who.int/vaccine_safety/topics/adjuvants/squalene/Jun_2006/en/index.html

För risker med adjuvans har man bedömt att nyttan i form av ökat immunsvar
mot influensaviruset överstiger risken för eventuella autoimmuna reaktioner.

Läs mer om adjuvantet AS03 på vår hemsida:
http://www.lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2009/Risk-nytta_Pandemrix_autoimmuna-sjkd_2009-09-10.pdf


Med vänliga hälsningar
Karin Klintberg
Receptarie
Medicinsk information

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 - 17 47 50, växel: 018 - 17 46 00

onsdag 10 april 2013

Öppet brev angående Registerstudien!

Öppet brev angående Registerstudie med fokus på neurologiska och immunrelaterade sjukdomar efter vaccination med Pandemrix 
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2013/Registerstudie-bekraftar-okad-risk-for-narkolepsi-efter-vaccination-med-Pandemrix-hos-barn-och-ungdomar-och-visar-aven-en-riskokning-hos-unga-vuxna/
Den 26 mars 2013 presenterade Läkemedelsverket resultatet av sin registerstudie med fokus på neurologiska och immunrelaterade sjukdomar efter vaccination med Pandemrix, se ovan länk. Över 50 diagnoser finns med i studien, och information har inhämtats från län/vårdregioner som omfattar 61 % av Sveriges befolkning.

En stor och gedigen studie vid ett första ögonkast. Men om man har egen erfarenhet av att insjukna i neurologiska och/eller immunrelaterade symptom i samband med svininfluensavaccinationen och erfarenhet av hur vården ser ut och hur svårdiagnostiserade dessa symptom är, är det oundvikligt att inte problematisera studien.


134 personer, både barn, ungdomar och vuxna, som insjuknat efter svininfluensavaccinationen har via gruppen Livet efter sprutan sedan 2009 kunnat utbyta erfarenheter med varandra – till en början i jakt på andra som varit i liknande situation och sedermera har vi även kunnat följa varandras, ofta enormt röriga och påfrestande, resa inom vården på jakt efter diagnos och behandling.
Vi anar att det finns ett stort mörkertal av drabbade då vi får flera nya medlemmar med berättelser som liknar våra varje gång någon av oss når ut med sin historia offentligt.

En stor mängd neurologiska och immunrelaterade symptom i varierande kombinationer och grad finns representerade hos våra medlemmar – i så stor och varierande grad att det är svårt för en lekman att sammanställa. Men även inom sjukvården har våra symptom ofta väckt många frågor och en osäkerhet som ibland resulterat i avsaknad av både diagnos och behandling.

Den första svårigheten de flesta av oss stötte på var att få vårdpersonal att anmäla våra symptom som misstänkt biverkning av vaccinationen trots att symptomen uppstått i anslutning till vaccinationstillfället. Och när den informationen inte kommer Läkemedelsverket tillhanda finns heller inget underlag att studera.

Men diagnostisering är förmodligen det som varit den största kampen (om vi utgår från underlaget till registerstudien) – det finns än idag ett flertal personer i vår grupp som har uppenbara neurologiska och immunrelaterade symptom och som fortfarande inte fått någon diagnos. De flesta av oss har blivit bollade mellan olika verksamheter som inte kunnat definiera någon diagnos. Och utan diagnos finns heller inget underlag att studera.

Dessutom sitter våra primärvårdsläkare på mycket information om symptom som inte tagits med i den aktuella studien.

Flera av oss har utifrån våra svåra symptom och de stora svårigheterna med att diagnostisera dessa sökt privat vård och information därifrån om symptom och diagnoser finns inte heller med i studien.

För att kunna inhämta korrekt information och studera sjukdomar i samband med vaccination med Pandemrix krävs att Läkemedelsverket ser komplexiteten i situationen i allt från symptom till hur vårdkedjan fungerar och den vårdkultur som finns.

En studie som Registerstudie med fokus på neurologiska och immunrelaterade sjukdomar efter vaccination med Pandemrix riskerar att på ett mycket allvarligt sätt begränsa informationen om omfattningen av biverkningarna vid vaccination med Pandemrix vilket i sin tur begränsar oss insjuknade från att få vård för våra biverkningar.


/Gruppen Livet efter sprutan

En grupp personer som idag lever med svåra kroniska neurologiska och immunrelaterade symptom och sjukdomar som uppstått i samband med vaccination med Pandemrix