torsdag 23 oktober 2014

Lisa 15 år, skadad av Gardasil

HUR SJUK SKA MAN BEHÖVA VARA FÖR ATT
BLI TAGEN PÅ ALLVAR?!
Jag blev uppmanad att ta vaccinet Gardasil mot
livmoderhalscancer när jag var 13 år. Nu vill jag istället
varna alla tjejer att INTE ta vaccinet. Varför?
Jo därför att det kan som i mitt fall ge kraftiga
biverkningar, som nu har förstört två år av mitt liv!!
Dessutom skyddar vaccinet bara mot två av 13 typer av
HPV virus (Humant Papilom Virus) och inte mot själva
cancern.
Den 12 November 2012 tog jag min tredje och sista dos av
Gardasil i tron om att det skulle vara bra och skydda mig
mot livmoderhalscancer. Det som hände strax efter sista
sprutan var att jag fick influensaliknande symptom som inte
gick över.
Från att ha varit en väldigt aktiv och sportig tjej, har mitt liv
förändrats väldigt mycket.
I dagsläget, september 2014 har alla mina symptom tilltagit
och jag är idag rullstolsbunden med konstant värk i hela
kroppen, kraftiga utslag, känselbortfall, feber mm.
Företaget "Merck" som har tagit fram vaccinet skriver i sin
biverknings rapport att dessa symptom kan uppstå :
http:// www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/ gardasil_pi.pdf

Att detta vaccin numera ingår i vaccinationsprogrammet är
fruktansvärt då de flesta har otroligt dålig kunskap kring det
och vilka biverkningar det kan medföra.
När jag tog vaccinet var det ingen skolsköterska, eller läkare
som överhuvudtaget pratade om risker och biverkningar.
En tidigare Merck läkare förutspår nu att Gardasil kommer
att bli den största skandalen i medicinsk historia.
November 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS
(vaccin adverse event reporting system) erhållit nästan
23000 biverkningsrapporter varav 103 dödsfall till följd av
Gardasil. Många tror att vaccinet är ett skydd mot
livmoderhalscancer men i själva verket är det ett skydd mot
en virusinfektion (HPV) som kan leda till cancer om kroppen
inte klarar av att bekämpa infektionen på naturlig väg, det är
dock precis vad kroppen ofta gör, inom loppet av två år.
Jag har träffat
många olika människor som är kunniga inom
tungmetaller därav att Gardasil och många andra vaccin
innehåller aluminium som är inflammationsframkallande.
Dessa förstör blodhjärnbarriären så att gifter kan tränga
igenom och skada hjärnan.
Många anser att det är bra att följa vaccinationsprogrammet
men däremot är de flesta inte insatta i vad Gardasil och
många andra vaccin innehåller.
Under denna period, har jag och min mamma fått kontakt
med flera tjejer från vårt land och även flera i Danmark som
drabbats väldigt illa med olika biverkningar på grund av
Gardasil.
En Dansk läkare har även startat uppror mot HPV vaccinet,
han säger att det är "etiskt oförsvarligt" att fortsätt
vaccinationen. (I länken nedan kan ni läsa om läkarens
uttalande och även få en bild av en av de danska flickornas
historia)
http://vaccin.me/2013/09/03/dansk-lakare- startar-uppror-mot-hpv-vaccinet-gardasil-etiskt- oforsvarligt-att-fortsatta-vaccinationen/

Jag har under den här långa tiden träffat
ett tjugotal olika
läkare och utretts för en hel rad olika "följd" sjukdomar.
Ingen läkare har under denna tiden vågat säga rakt ut att det
är Gardasil vaccinet som är orsaken till hur jag mår, trots att
ingen av utredningar funnit något annan orsak. Våran
övertygelse kvarstår om att det är Gardasil biverkningar som
drabbats mig så illa.
Under hela tiden har jag blivit slussad vidare till nya läkare
inom olika områden och har upplevt att ingen har tagit något
helhetsansvar om mig eller tagit mig på fullaste ansvar.
Dessutom vid varje nytt besök har jag fått berättat historien
om och om igen..
När vi tar upp våra frågor kring vaccinets biverkningar säger
de flesta läkare att det är så beprövat, vilket det absolut inte
är!!
Jag upplever att det är en otroligt dålig sjukvård vi har i vårt
land, när det kommer till svårare fall.
Ska det behöva gå så långt att man måste söka hjälp
utomlands på egen bekostnad, vilket vi redan gjort, för att
finna kunniga och hjälpsamma människor som är övertygade
om att det är det hemska vaccinet GARDASIL som ställer till
det på det här sättet.
Jag vill varna alla tjejer att absolut inte, ta vaccinet, det
förstör era kroppar!!
Hur sjuk ska man behöva vara för att bli tagen på allvar?!
Lisa 15 år.